ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE

napisane przez grazkax25, 4-paź-2016

Koło PTTK Krokus w Jastrzębiu- Zdroju zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr 213/XVIII/2016 z dnia 25.06.2016 ZG PTTK, odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE do nowej kadencji Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Oddziału.

Zebranie odbędzie się w dniu 18.11.2016 (piątek) o godz. 17.00 w kawiarni Domu Zdrojowego w Jastrzębiu- Zdroju ul. Witczaka 5 (Park Zdrojowy).

Pełne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni, którzy okażą ważną legitymację członka PTTK z opłaconą bieżącą składką członkowską.

Proponowany porządek zebrania:
1. Powitanie.
2. Zatwierdzenie regulaminu Zebrania i ordynacji wyborczej.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, Mandatowej, Skrutacyjnej i Komisji Wniosków i Uchwał.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności Zebrania.
5. W przypadku niestwierdzenia prawomocności wyborów (wymagana obecność 50 % członków Koła), ogłasza się drugi termin wyborów w dniu 18 listopad 2016 r. o godz. 17.30 (§ 4 ust. 3 Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania).
6. Ustalenie ilości członków władz i zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów do władz Koła i delegatów na Zjazd Oddziału (13 członków).
7. Sprawozdania ustępującego Zarządu Koła ( prezesa, i Komisji Rewizyjnej).
8. Dyskusja nad sprawozdaniami .
9. Uzyskanie absolutorium za kadencję dla ustępującego Zarządu Koła.
10. Przeprowadzenie tajnego głosowania do Zarządu Koła oraz Delegatów na Zjazd Oddziału PTTK Jastrzębie- Zdrój.
11. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Wniosków i Uchwał.
12. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
13. Przeprowadzenie wyboru Prezesa Zarządu Koła przez nowowybranych członków Zarządu Koła.
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Wystąpienie nowego Prezesa Koła.
16. Zakończenie Zebrania.

Podczas zebrania przewidziany jest ciepły posiłek, więc prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 509614 940 lub e- mail: zidi67@interia.pl

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Uzupełnij działanie matematyczne *