HARMONOGRAM IMPREZ W SEZONIE 2023
   
LP. TERMIN REGION TRASA

RODZAJ IMPREZY

1. 14.01.2023 Beskid Śląski Wisła Dziechcinka – Groń-Wisła Głębce – Kobyla – Krzakoska Skała –  Kopydło – Wisła Gościejów Piesza górska + kulig
2. 12.02.2023 Beskid Śląsko-Morawski / Czechy – Słowacja Górna Łomna – Wielki Połom – Mosty Piesza górska
3. 12.03.2023 Beskid Śląsko-Morawski/Czechy Ligotka Kameralna – Godula – Ropiczka – Praszywa – Ligota Górna Piesza górska
4. 23.04.2023 Góry Sowie Wielka Sowa Piesza górska
5. 06-07.05.2023 Beskid Sądecki XII Rajd Krokusa – Muszyna, Krynica-Zdrój Piesza górska/integracyjna
6. 04.06.2023 Masyw Śnieżnika Śnieżnik Piesza górska
7. 23.07.2023 Góry Choczańskie / Słowacja Doliny Prosiecka i Kwaczańska Piesza górska
8. 20.08.2023 Beskid Żywiecki Złatna – Krawców Wierch – Przeł. Glinka – Jaworzyna – Kaniówki – Oszust – Soblówka Piesza górska
9. 10.09.2023     Piesza górska
10. 29.10.2023     Piesza górska
11. 19.11.2023     Piesza górska
12. 10.12.2023     Piesza górska

Wyloguj się

 

Archiwum wycieczek

 

Zapisy na wycieczki dokonujemy na dwa miesiące przed planowanym wyjazdem.

(UWAGA: prosimy nie dokonywać wpłat za wycieczki bez wcześniejszego potwierdzenia rezerwacji)

Regulamin Koła PTTK „KROKUS”

Regulamin wycieczek organizowanych przez Koło PTTK „KROKUS” w Jastrzębiu-Zdroju

1. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
2. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
3. Zapisy oraz wpłaty na każdą wycieczkę są przyjmowane podczas dyżurów przedstawicieli Kola PTTK „KROKUS” w Oddziele PTTK Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 14b, telefonicznie i mailowo.
4. Zapisy na każdą wycieczkę będą uruchamiane na 2 miesiące przed jej planowanym terminem.
5. Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godz., po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji , przelewem na rachunek bankowy Koła (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Koła)
6. Niedokonanie wpłaty za wycieczkę w ww. terminach skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
7. Wycieczki przeznaczone są dla członków PTTK, a w przypadku wolnych miejsc z udziału skorzystać mogą osoby niezrzeszone chcące wypocząć w sposób aktywny.
8. Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do 2 tygodni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o kwotę przelewu bankowego, zaliczek, zadatków i innych opłat za już zarezerwowane świadczenia, chyba że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
9. W przypadku rezygnacji po tym terminie wpłaty nie będą zwracane, chyba że osobo rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
10. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona do prowadzenia wycieczki przez Koło (pilot, przewodnik).
11. Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać dokument tożsamości.
12. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
13. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienie przyczyn, których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana, bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
14. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane.
15. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajoznawczych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych, określonych przez prowadzącego wycieczkę.
16. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, bądź dowodu osobistego (dokument zależy od aktualnie panujących przepisów).
17. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opiekę tejże osoby w danym dniu.
18. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki i wykluczenia w trakcie trwania imprezy osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
20. Uważa się, że osoba która uczestniczy w wycieczce zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.