PLAN IMPREZ W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2020 r.
   
LP. TERMIN REGION TRASA

RODZAJ IMPREZY

1. 11.01.2020

Kulig

 BRENNA – kulig odwołany Brenna
2. 19.01.2020 Beskid Mały
Czupel-Magurka Wilkowicka-Hrobacza Łąka
Piesza górska
3. 16.02.2020 Beskid Śląsko-Morawski Tanecnice Piesza górska
4. 01.03.2020 Beskid Śląski
Filipka-Stożek Piesza górska
5. 22.03.2020 Gorce Turbacz Piesza górska
6. 05.04.2020 Jura Krakowsko-Częstochowska  Jura Krakowsko-Częstochowska Objazdowo-piesza
7. 26.04.2020 Góry Strażowskie, Súľovské vrchy
Maninska Tiesnava Piesza górska
8. 17.05.2020 Wielka Fatra Ostry Piesza górska
 9. 04-07.06.2020

Rajd XII Słowenia

Alpy Julijskie Rajd XII Krokusa
10. 14.06.2020 Mała Fatra
Klak Piesza górska
11. 10-13.09.2020

Rajd XIII Tatry Niżne

Chopok XIII Rajd Krokusa
12. 20.09.2020 Mała Fatra
Wielki Rozhutec
Piesza górska
13. 10-11.10.2020 Zakończenie sezonu letniego 2020
Rudawy Janowickie Piesza górska
14. 24-25.10.2020 Czechy Praga  Objazdowa-piesza
15. 15.11.2020 Beskid Żywiecki
Wielka Rycerzowa Piesza górska
16. 21.11.2020 Wybory nowego Zarządu
Restauracja Dąbrówka Wybory
17. 06.12.202 Ondrejnik – Czechy Skałka  Piesza górska

Wyloguj się

Zapisy na wycieczki dokonujemy na dwa miesiące przed planowanym wyjazdem.

(UWAGA: prosimy nie dokonywać wpłat za wycieczki bez wcześniejszego potwierdzenia rezerwacji)

Regulamin Koła PTTK „KROKUS”

Regulamin wycieczek organizowanych przez Koło PTTK „KROKUS” w Jastrzębiu-Zdroju

1. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
2. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
3. Zapisy oraz wpłaty na każdą wycieczkę są przyjmowane podczas dyżurów przedstawicieli Kola PTTK „KROKUS” w Oddziele PTTK Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 14b, telefonicznie i mailowo.
4. Zapisy na każdą wycieczkę będą uruchamiane na 2 miesiące przed jej planowanym terminem.
5. Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godz., po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji , przelewem na rachunek bankowy Koła (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Koła)
6. Niedokonanie wpłaty za wycieczkę w ww. terminach skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
7. Wycieczki przeznaczone są dla członków PTTK, a w przypadku wolnych miejsc z udziału skorzystać mogą osoby niezrzeszone chcące wypocząć w sposób aktywny.
8. Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do 2 tygodni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o kwotę przelewu bankowego, zaliczek, zadatków i innych opłat za już zarezerwowane świadczenia, chyba że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
9. W przypadku rezygnacji po tym terminie wpłaty nie będą zwracane, chyba że osobo rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
10. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona do prowadzenia wycieczki przez Koło (pilot, przewodnik).
11. Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać dokument tożsamości.
12. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
13. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienie przyczyn, których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana, bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
14. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane.
15. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajoznawczych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych, określonych przez prowadzącego wycieczkę.
16. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, bądź dowodu osobistego (dokument zależy od aktualnie panujących przepisów).
17. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opiekę tejże osoby w danym dniu.
18. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki i wykluczenia w trakcie trwania imprezy osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
20. Uważa się, że osoba która uczestniczy w wycieczce zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.