HARMONOGRAM IMPREZ W SEZONIE 2024
   
LP. TERMIN REGION TRASA

RODZAJ IMPREZY

1. 14.01.2024 Beskid Śląski Istebna Bucznik – Wilcze, Izba Pamięci Jerzego Kukuczki – Olza – Połom – Szarcula – Kubalonka Piesza górska + kulig
2. 11.02.2024 Beskid Mały Rzyki – Gancarz – Groń Jana Pawła II – Krzeszów Piesza górska
3. 10.03.2024 Beskid Żywiecki Żabnica – Hala Boracza – Hala Redykalna – Hala Lipowska – Rysianka – Żabnica Piesza górska
4. 14.04.2024 Gorce Łopuszna – Kiczora – Turbacz – Kowaniec Piesza górska
5. 12.05.2024 Hrubý Jeseník / Czechy Červená hora – Keprnik – Šerák Piesza górska
6. 02.06.2024 Beskid Żywiecki Zawoja – Babia Góra – Przełęcz Krowiarki Piesza górska
7. 07.07.2024 Beskid Żywiecki Sopotnia Mała – Suchy Groń – Romanka – Sopotnia Wielka Piesza górska
8. 11.08.2024 Góry Strażowskie / Słowacja Súľov-Hradná – Veľký Manín – Považská Teplá Piesza górska
9. 08.09.2024   Plan wycieczki – Krzysztof O. Piesza górska
10. 20.10.2024   Plan wycieczki – Elżbieta P. Piesza górska
11. 17.11.2024   Plan wycieczki – Sebastian J. Piesza górska
12. 08.12.2024   Plan wycieczki – Krzysztof O. Piesza górska

Wyloguj się

 

Archiwum wycieczek

 

Zapisy na wycieczki dokonujemy na dwa miesiące przed planowanym wyjazdem.

(UWAGA: prosimy nie dokonywać wpłat za wycieczki bez wcześniejszego potwierdzenia rezerwacji)

Regulamin Koła PTTK „KROKUS”

Regulamin wycieczek organizowanych przez Koło PTTK „KROKUS” w Jastrzębiu-Zdroju

1. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
2. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
3. Zapisy oraz wpłaty na każdą wycieczkę są przyjmowane podczas dyżurów przedstawicieli Kola PTTK „KROKUS” w Oddziele PTTK Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 14b, telefonicznie i mailowo.
4. Zapisy na każdą wycieczkę będą uruchamiane na 2 miesiące przed jej planowanym terminem.
5. Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godz., po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji , przelewem na rachunek bankowy Koła (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Koła)
6. Niedokonanie wpłaty za wycieczkę w ww. terminach skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
7. Wycieczki przeznaczone są dla członków PTTK, a w przypadku wolnych miejsc z udziału skorzystać mogą osoby niezrzeszone chcące wypocząć w sposób aktywny.
8. Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do 2 tygodni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o kwotę przelewu bankowego, zaliczek, zadatków i innych opłat za już zarezerwowane świadczenia, chyba że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
9. W przypadku rezygnacji po tym terminie wpłaty nie będą zwracane, chyba że osobo rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
10. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona do prowadzenia wycieczki przez Koło (pilot, przewodnik).
11. Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać dokument tożsamości.
12. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
13. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienie przyczyn, których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana, bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
14. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane.
15. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajoznawczych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych, określonych przez prowadzącego wycieczkę.
16. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, bądź dowodu osobistego (dokument zależy od aktualnie panujących przepisów).
17. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opiekę tejże osoby w danym dniu.
18. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki i wykluczenia w trakcie trwania imprezy osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
20. Uważa się, że osoba która uczestniczy w wycieczce zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.