PLAN IMPREZ W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2018 r.
   
LP. TERMIN REGION TRASA

RODZAJ IMPREZY

1. 06.01.2018 Beskid Żywiecki Beskid Śląski – Kulig
Kulig
2. 14.01.2018 Beskid Śląsko-Morawski
Sławicz Piesza górska
3. 18.02.2018 Beskid Żywiecki
Babia Góra Piesza górska
4. 04.03.2018 Góry Złote -Złoty Stok
Przełęcz Lądecka – Borówkowy Wierch Piesza górska
5. 18.03.2018 Hukvaldy (Czechy) Palkowice Hurki Piesza górska
6. 08.04.2018 Góry Wszetyńskie (Czechy)
Bumbalka – Čartak Piesza górska
7. 22.04.2018 Beskid Makowski
Lubomir Piesza górska
8. 20.05.2018 Jura Krakowsko-Częstochowska
 Jura Krakowsko-Częstochowska Objazdowo-piesza
 9. 31.05-03.06.2018 Prachovské Skály Czeski Raj, Skalne Miasto VIII Rajd Krokusa
10. 17.06.2018 Góry Choczańskie
Wielki Chocz (Słowacja) Piesza górska
11. 01.09.2018 Martin, Turčianske Teplice (Słowacja) Ostra, Blatnická Dolina Piesza górska
12. 13-16.09.2018 Czechy, Niemcy
Czeska Szwajcaria, Szwajcaria Saksońska Rajd
13. 07.10.2018 Skalne Miasto (Słowacja)
Sulovskie Skały Piesza górska
14. 20-21.10.2018  Tatry Morskie Oko  Zakończenie sezonu
 15. 10.11.2018  Cieszyn, Karwina
Cieszyn, Karwina  Objazdowo-piesza
 16. 25.11.2018 Jaworzynka-Koniaków Trójstyk granic w Jaworzynce-Trzycatku  Objazdowo-piesza
17. 09.12.2018 Beskid Śląski  Bystrice – Stożek – Wisła  Piesza górska

(UWAGA: prosimy nie dokonywać wpłat za wycieczki bez wcześniejszego potwierdzenia rezerwacji)

Regulamin Koła PTTK „KROKUS”

Regulamin wycieczek organizowanych przez Koło PTTK „KROKUS” w Jastrzębiu-Zdroju

1. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
2. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
3. Zapisy oraz wpłaty na każdą wycieczkę są przyjmowane podczas dyżurów przedstawicieli Kola PTTK „KROKUS” w Oddziele PTTK Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 14b, telefonicznie i mailowo.
4. Zapisy na każdą wycieczkę będą uruchamiane na 2 miesiące przed jej planowanym terminem.
5. Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godz., po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji , przelewem na rachunek bankowy Koła (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Koła)
6. Niedokonanie wpłaty za wycieczkę w ww. terminach skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
7. Wycieczki przeznaczone są dla członków PTTK, a w przypadku wolnych miejsc z udziału skorzystać mogą osoby niezrzeszone chcące wypocząć w sposób aktywny.
8. Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do 2 tygodni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o kwotę przelewu bankowego, zaliczek, zadatków i innych opłat za już zarezerwowane świadczenia, chyba że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
9. W przypadku rezygnacji po tym terminie wpłaty nie będą zwracane, chyba że osobo rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
10. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona do prowadzenia wycieczki przez Koło (pilot, przewodnik).
11. Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać dokument tożsamości.
12. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
13. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienie przyczyn, których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana, bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
14. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane.
15. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajoznawczych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych, określonych przez prowadzącego wycieczkę.
16. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, bądź dowodu osobistego (dokument zależy od aktualnie panujących przepisów).
17. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opiekę tejże osoby w danym dniu.
18. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki i wykluczenia w trakcie trwania imprezy osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
20. Uważa się, że osoba która uczestniczy w wycieczce zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.