PLAN IMPREZ W SEZONIE TURYSTYCZNYM 2019 r.
   
LP. TERMIN REGION TRASA

RODZAJ IMPREZY

1. 12.01.2019 Wisła, Czechy
Stramberk m. in.degustacja piwa w czeskim browarze
Kulig w Wiśle
2. 20.01.2019 Beskid Śląski
Szczyrk-Klimczok-Szyndzielnia-Kołowrót- Bystra
Piesza górska
3. 10.02.2019 Beskid Żywiecki
Polica
Piesza górska
4. 03.03.2019 Beskid Śląski
Barania Góra Piesza górska
5. 17.03.2019 Wyżyna Śląska Szlakami po Górze Św. Anny Piesza górska
6. 07.04.2019 Jura Krakowsko-Częstochowska  Jura Krakowsko-Częstochowska Objazdowo-piesza
7. 28.04.2019 Beskid Śląsko- Morawski
Maly Javornik Piesza górska
8. 05.05.2019 Beskid Wyspowy
Mogielica Piesza górska
 9. 19.05.2019 Beskid Śląsko- Morawski Velky Polom Piesza górska
10. 09.06.2019 Mała Fatra
Chleb Piesza górska
11. 20-23.06.2019 Góry Opawskie, Złote, Bialskie, Hruby Jasenik
Rudawiec, Kowadło, Biskupia Kopa, Pradziad X Rajd Krokusa
12. 05-08.09.2019 Bieszczady
XI Rajd XI Rajd Krokusa
13. 22.09.2019 Pasmo Przedbabiogórskie w Beskidzie Żywieckim Mędralowa Piesza górska
14. 05-06.10.2019 Zakończenie sezonu letniego 2019 – Pieniny Schronisko Durbaszka  Zakończenie sezonu
15. 20.10.2019 Beskid Żywiecki
Okrąglica Piesza górska
16. 17.11.2019 Beskid Żywiecki
Hala Redykalna – Hala Lipowska- Rysianka
Piesza górska
17. 15.12.2019 Beskid Makowski Jałowiec  Piesza górska

(UWAGA: prosimy nie dokonywać wpłat za wycieczki bez wcześniejszego potwierdzenia rezerwacji)

Regulamin Koła PTTK „KROKUS”

Regulamin wycieczek organizowanych przez Koło PTTK „KROKUS” w Jastrzębiu-Zdroju

1. Uczestnictwo w wycieczkach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz możliwości fizycznych i zdrowotnych.
2. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem.
3. Zapisy oraz wpłaty na każdą wycieczkę są przyjmowane podczas dyżurów przedstawicieli Kola PTTK „KROKUS” w Oddziele PTTK Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 14b, telefonicznie i mailowo.
4. Zapisy na każdą wycieczkę będą uruchamiane na 2 miesiące przed jej planowanym terminem.
5. Wpłaty za wycieczki dokonuje się w momencie zapisania, a w przypadku rezerwacji telefonicznych i mailowych wpłatę należy uiścić w ciągu 48 godz., po potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji , przelewem na rachunek bankowy Koła (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy Koła)
6. Niedokonanie wpłaty za wycieczkę w ww. terminach skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
7. Wycieczki przeznaczone są dla członków PTTK, a w przypadku wolnych miejsc z udziału skorzystać mogą osoby niezrzeszone chcące wypocząć w sposób aktywny.
8. Z uczestnictwa w wycieczce lub innej imprezie można zrezygnować do 2 tygodni przed terminem planowanej imprezy. W tym przypadku zwrócona zostanie wpłata pomniejszona o kwotę przelewu bankowego, zaliczek, zadatków i innych opłat za już zarezerwowane świadczenia, chyba że osoba rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
9. W przypadku rezygnacji po tym terminie wpłaty nie będą zwracane, chyba że osobo rezygnująca wskaże innego uczestnika na swoje miejsce i uzyska zgodę Koła na taką zamianę.
10. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialna jest osoba wyznaczona do prowadzenia wycieczki przez Koło (pilot, przewodnik).
11. Każdy z uczestników wycieczki musi posiadać dokument tożsamości.
12. Podczas wyjazdu wszystkie problemy należy zgłaszać do osoby prowadzącej wycieczkę.
13. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zastrzegamy, że w przypadku wystąpienie przyczyn, których organizator nie mógł wcześniej przewidzieć, wycieczka może zostać odwołana, bądź plan wycieczki może ulec zmianie.
14. W przypadku gdy wycieczka nie dojdzie do skutku ze względu na niewystarczającą liczbę zgłoszeń, osoby zapisane będą o tym fakcie niezwłocznie poinformowane.
15. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajoznawczych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych, określonych przez prowadzącego wycieczkę.
16. W przypadku wyjazdów zagranicznych wymagane jest posiadanie na wycieczce paszportu z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia wycieczki, bądź dowodu osobistego (dokument zależy od aktualnie panujących przepisów).
17. Niepełnoletni mogą brać udział w wycieczkach tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci pod opiekę tejże osoby w danym dniu.
18. Osoba prowadząca wycieczkę może nie dopuścić do udziału w pieszej wycieczce górskiej uczestnika, którego ekwipunek nie będzie mu gwarantował bezpieczeństwa.
19. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy zapisu na wycieczki i wykluczenia w trakcie trwania imprezy osobom, które nie stosują się do zaleceń organizatora.
20. Uważa się, że osoba która uczestniczy w wycieczce zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin.

W dniu 21.03.2019r. Oddział PTTK Jastrzębie-Zdrój Koło”Krokus” NIECZYNNE!