W Oddziale PTTK są do nabycia Znaczki Członkowskie na rok 2022 w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu Oddziału przy ul. Harcerskiej 14b

Składki członkowskie w 2022 roku wynoszą:
65 zł – normalna
40 zł – ulgowa
Jednorazowa opłata dla osób wstępujących w szeregi członków PTTK wraz opłatą za legitymację:
20 zł – dla osób opłacających składkę normalną
10 zł – dla osób opłacających składkę ulgową

Ubezpieczenie NNW członków PTTK z opłaconą składką członkowską