ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZE 08.04.2022r.

napisane przez grazkax25, 28-mar-2022

Koło PTTK „Krokus” w Jastrzębiu- Zdroju zawiadamia, że zgodnie z Uchwała nr 171/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 4 lipca 2020 r, odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE do nowej kadencji Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Zjazd Oddziału.

Zebranie odbędzie się w dniu 08.04.2022r. (piątek) o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju – Oddział PTTK Jastrzębie-Zdrój Koło „Krokus”  ul. Harcerska 14 B. – sala konferencyjna.

Pełne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni, którzy okażą ważną legitymację członka PTTK z opłaconą bieżącą składką członkowską.

Informujemy przy tym, że osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej na rok 2022 po wcześniejszym zgłoszeniu będą mogły to zrobić przed zebraniem.

Proponowany porządek zebrania:
1. Powitanie.
2. Zatwierdzenie regulaminu Zebrania i ordynacji wyborczej.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, Mandatowej, Skrutacyjnej i Komisji Wniosków i Uchwał.
4. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności Zebrania.
5. W przypadku niestwierdzenia prawomocności wyborów (wymagana obecność 50 % członków Koła), ogłasza się drugi termin wyborów w dniu 08 kwiecień 2022 r. o godz. 17.30 (§ 4 ust. 3 Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania).
6. Ustalenie ilości członków władz i zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów do władz Koła i delegatów na Zjazd Oddziału (13 członków).
7. Sprawozdania ustępującego Zarządu Koła ( Prezesa, i Komisji Rewizyjnej).
8. Dyskusja nad sprawozdaniami .
9. Uzyskanie absolutorium za kadencję dla ustępującego Zarządu Koła.
10. Przeprowadzenie tajnego głosowania do Zarządu Koła oraz Delegatów na Zjazd Oddziału PTTK Jastrzębie- Zdrój.
11. Podjęcie uchwał na wniosek Komisji Wniosków i Uchwał.
12. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Skrutacyjną.
13. Przeprowadzenie wyboru Prezesa Zarządu Koła przez nowo wybranych członków Zarządu Koła.
14. Ogłoszenie wyników wyborów.
15. Wystąpienie nowego Prezesa Koła.
16. Zakończenie Zebrania.

Podczas zebrania przewidziana jest kawa, herbata oraz słodki poczęstunek, więc prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 503-139-170 lub e- mail: kurowski.tadeusz@op.pl do dnia 03.04.2022r.

 

 

 


Nie można komentować.